Zednářství v Brně

12.11.2014

Viditelné symboly na domech a fasádách

Brno je město s bohatou historií, která se odráží i v jeho architektuře. Při procházce brněnskými ulicemi můžeme na fasádách domů vidět řadu různých symbolů. Jistě ne všechny takové symboly a znamení lze bez bližšího prozkoumání jejich původu a historie označit či považovat za zednářské - některé jsou značkami zednických cechů, které na budovách pracovaly. Podívejme se na pár z nich trošku podrobněji ...

VESELÁ 6, Brno střed

Poměrně rušná ulička v centru města vedle hotelu International, souběžná s ulicí Českou. Vychází z Dominikánského naměstí. Symbol pochází z počátku 20.století a velmi pravděpodoběn je zednářský.

SOKOLSKÁ, Brno (mezi Veveří a Kounicovou)

Se stavbou budovy "Elektrotechnické a stavební průmyslovky" bylo započato 1. května 1900, budova na Lichtenauerově, dnes Sokolské ulici byla dokončena již v červenci 1901. Návrh stavby byl dílem profesorů stavitelského oddělení ústavu. Průčelí velkolepé novorenesanční budovy vyzdobil svými plastikami Franta Úprka.
Po obou bocích hlavního vchodu vidíme kružítko, trojúhelník a akáciové ratolesti. O zednářském významu zde není pochyb.

JIRÁSKOVA 49, Brno Veveří

Jiráskova třída patří mezi nejhodnotnější části zástavby Brna z konce 19.století. Na každém domě zde najdeme členité a bohatě zdobené fasády, z nichž je naštěstí většina rekonstruována a v docela dobrém stavu. Symboly trojúhelníku a kružítka jsou na domě č.p. 49 umístěny zcela nahoře, po obou stranách vedle střešní nadstavby ve stylu ateliéru - pavilonu.

JIRÁSKOVA 42, Brno Veveří

Autorem těchto domů na Jiráskově třídě, také domu "Tivoli" na Konečného náměstí a nájemního domu se secesním průčelím na ulici Veveří je známý architekt František Ppawlů. Fasádu tohoto domu, č.p. 42 zdobí mimo jimé socha kameníka, muže s kladivem.
Iniciály FP stavitele Pawlů jsou dodnes zřetelné v horní části průčelí domu na Jiráskově č.37

JIRÁSKOVA 38, Brno Veveří

Číslo 38 pak zdobí socha mladšího dělníka s kladivem - patrně kameníka učně. Levé koleno a pravá část hrudi je odhalena - jasná zednářská symbolika.
Pawlů nebyl členem české brněnské zednářské Lóže, ale o staleté zednické symbolice mohl být jistě informován, nebo mohl být členem jiné Lóže.
Tento dům (stejně jako ten předchozí) nás zaujme např. zdobením (snad symbolicky právě tří) tří poschodí nad vchodem, okna jsou jakoby lemována dvěma sloupy a nad nimi je symbol trojúhelníka.