Zásady

V září 1875 se ve švýcarském Lausanne uskutečnil Universální konvent nejvyšších rad Skotského ritu starého a přijatého (setkání nejvyšších zednářských struktur), kde byla přijata tato DEKLARACE ZÁSAD SVOBODNÉHO ZEDNÁŘSTVÍ, platná dodnes:

  • Svobodné zednářství hlásá, jak to činilo od svých počátků, existenci Tvůrčího Principu nazývaného Velký Architekt Vesmíru.
  • Neklade žádné meze při hledání pravdy a aby zaručilo všem tuto svobodu, vyžaduje od každého toleranci.
  • Svobodné zednářství je otevřeno lidem každé národnosti, rasy a jakéhokoliv vyznání.
  • V Lóžích je zakázána veškerá politická a náboženská diskuse; svobodné zednářství přijme každého nezasvěcence, ať je jeho politické a náboženské přesvědčení jakékoli, jimiž se nikterak nezabývá, vyžaduje pouze, aby člověk byl svobodný *) a dobrých mravů.
  • Cílem svobodného zednářství je bojovat proti nevědomosti ve všech jejich formách. Je to škola vzájemného vzdělávání, jejíž program lze shrnout takto: být poslušen zákonů své země, žít čestně, ctít spravedlnost, milovat svého bližního, pracovat bez oddechu ku prospěchu lidstva a usilovat o jeho pokrokovou a mírumilovnou emancipaci. 

*) "svobodný" je zde myšleno jako samostatný, nezávislý (na podpoře, na pomoci).