Kdo byl zednářem

PURKYNĚ Jan Evangelista

1787 - 1869

Významný český fyziolog, anatom, biolog a filozof. Svou prací o živočišných tkáních složených z buněk s jádry (1837) se stal jedním ze spoluzakladatelů cytologie. Přítel svob.zednáře J. W. Goetheho.
Mezi prvními na světě přisoudil buňkám jejich stěžejní význam pro život. Je zřejmě nejfrekventovanějším eponymem české vědy: Purkyňova vlákna v srdci, Purkyňovy buňky v malém mozku, Purkyňovy obrázky a jev (vnímání světla a barev okem) a řada dalších po něm nazvaných útvarů a jevů.
Člen londýnské Královské společnosti, vídeňské a pařížské akademie věd, poslanec zemského sněmu, nositel Leopoldova rytířského řádu. V roce 1861 nechal vyrobit "filmový" kotouč zobrazující animovanou sekvenci práce lidského srdce, což je první známý případ užití této techniky pro výuku vědeckého oboru.
Purkyňovo jméno nesla v letech 1960-1990 dnes Masarykova univerzita Brno. Od roku 1991 působí v Ústí n.L. Univerzita J. E. Purkyně. Purkyňovo jméno nese také Česká lékařská společnost J.E.Purkyně. Je pochován na vyšehradském Slavíně

MUCHA Alfons

1860 - 1939

Světoznámý český secesní malíř a výtvarník (vymaloval Lóži v New Yorku). Pracoval ve Vídni, Mnichově, Paříži. V USA byl považován za největšího dekorativního umělce světa.
Zasahoval také do sochařství, divadelnictví, vytvářel užitné předměty, viněty a obaly, kalendáře, zástěny atd. Vytvořil grafickou předlohu pro první čsl. známku, stejně tak i pro první sérii bankovek samostatné RČs. Ta však byla po protestech především katolických kruhů stažena z oběhu, obsahovala zjevné zednářské prvky. Společně s dalšími zednáři (M. Švabinský, O. Španiel) se podílel na výzdobě katedrály Sv. Víta. Známá je i velkoformátová Slovanská epopej. Zemřel na zápal plic ve vězení gestapa.

BENEŠ Edvard

1884 - 1948

Druhý československý president. Docent filosofie, studoval na Sorboně, nebo v Berlíně. Člen výboru pro odboj proti Rak.-Uhersku ("Maffie"). Po vyhlášení samostatného Československa byl ministrem zahraničí, poté předsedou vlády. Zednářem byl od roku 1927.
"Dlouho jsem věřil, že alespoň Gottwald mi nelže, ale nyní vidím, že lžou všichni bez výjimky, kdo je komunista, je lhář - je to společný rys všech komunistů, a zejména ruských. Mou největší chybou bylo, že jsem doposledka odmítal věřit, že mne i Stalin chladnokrevně a cynicky obelhával, jak v r. 1935, tak i později, a že jeho ujišťování mně i Masaryka bylo úmyslným a cílevědomým podvodem.

MASARYK Jan

1886 - 1948

Syn prvního čsl. prezidenta T. G. Masaryka, jeden z nejvýznačnějších čsl. diplomatů první poloviny 20. století, doktor práv.Během I.sv.války povýšen na důstojníka a vyznamenán za statečnost. Poté diplomat v USA, osobní tajemník Edvarda Beneše, náš předválečný velvyslanec v Londýně, ministr zahraničí poválečné vlády. Za ČSR podepsal Chartu OSN.V únoru 1948 odmítl odstoupit s ostatními demokratickými ministry, snažil se o dobré vztahy se SSSR, ale byl pobouřen Stalinovým vetem proti účasti ČSR na Marshallově plánu a jako jediný se v Moskvě Stalinovi v r.1947 postavil. "Do Moskvy jsem jel jako československý ministr a vrátil jsem se jako Stalinův pacholek." (1947, po návratu z Moskvy).

V březnu 1948 byl nalezen mrtev pod oknem svého bytu. Vyšetřování v roce 2004 potvrdilo, žebyl zavražděn komunistickými agenty vedenými KGB. To bylo potvrzeno i z jiných historických zdrojů. 

ČAPEK Karel

1890 - 1938

Významný český spisovatel. Doktor filosofie, redaktor Národních listů, Lidových novin, dramaturg a režisér vinohradského Královského divadla. Dlouholetý přítel T. G. Masaryka, mezinárodně aktivní ve spisovatelském Penclubu.
Napsal desítky pojednání, článků, především knih s lidským a mravním odkazem –Bílá nemoc, Válka s mloky, R.U.R., Krakatit, Matka atd. Opakovaně navržen naNobelovu cenu míru.
"Pravda je víc než moc, proto je trvalá." 

ŠTĚPÁNEK Zdeněk

1896 - 1968

Vynikající český herec, dramatik, režisér a scenárista, dlouholetý člen činohry Národního divadla, otec herečky Jany Štěpánkové a herců Martina a Petra Štěpánka a divadelní režisérky Kristiny Taberyové. Bezesporu jedna z nejvýraznějších a nejznámějších českých hereckých osobností 20. století, "něžný bouřlivák", jenž proslul mnoha svými rolemi na divadle i ve filmu, a jenž dodnes právem patří mezi nejlepší české herce všech dob.
Z celé řady divadelních rolí byla jeho nejmilejší role Cyrana z Bergeracu, vytvořil také vynikající filmové role, např. v husitské trilogie režiséra Otakara Vávry - postavu Jana Husa i Jana Žižky z Trocnova, dále ve filmech Bílá nemoc, Nezbedný bakalář, skvělé je jeho podání vodníka v televizní inscenaci Jiráskovy Lucerny.
V roce 1915 dobrovolně narukoval do c&k armády, z ruského zajetí pak přešel k Čsl. legiím, kde působil v Divadle Čsl. armády na Rusi.
Jeho syn pan Martin Štěpánek se k členství k našemu Řádu také veřejně hlásí.

ALDRIN "BUZZ" EDWIN EUGENE

1930 - 

Plukovník letectva USA, pilot a astronaut - druhý člověk na Měsíci. Účastnil se pilotovaných letů Gemini 12 - 1966 a známého Apollo 11 - 1969.

Je po něm pojmenován kráter na Měsíci a také planetka, objevená v roce 1982 českým astronomem Antonínem Mrkosem.

Má hvězdu na Hollywoodském chodníku slávy.

ARMSTRONG LOUIS DANIEL

1901 - 1971

Světoznámý jazzový hudebník a trumpetista, určil tvář hot-jazzu 20.století. Hrál také asi v 15 filmech.

Jeho koncerty s jazzovým big-bandem, nebo i jen s menší skupinkou hudebníků, byly vždy také show. Své posluchače strhnul nejen profesionálně kvalitní hrou, hlubokým chraplavým hlasem, ale také upřimným projevem a nepředstíranou radostí ze hry. Nezapomenutelným pro jeho české příznivce bylo vystoupení v Praze, v roce 1965.

Byl také vášnivý kuřák marihuany - známe jej jako člověka s nekonečným širokým úsměvem, pro nějž se mu přezdívalo také "Satchmo", tedy "Velká huba".

ATATÜRK Mustafa Kamal

1881 - 1938

Turecký vojevůdce a státník, zakladatel a první prezident Turecké republiky (1923). Provedl a někdy i násilím prosadil v Turecku do té doby neslýchané reformy. Oddělil náboženství od státu, islámem vysloveně opovrhoval a zemi orientoval na Evropu.
Zakázal nosit fezy, přijal křesťanský kalendář, evropský systém měr a vah, měření času, změnil úřední jazyk, zavedl povinnou školní docházku a přinutil celý národ používat upravenou latinku. Arabské názvy a jména měst i lidí nahradil tureckými, zavedl příjmení po otci.
Zrušil mnohoženství, pro ženy zavedl stejná práva jako pro muže, zrušil povinnost nosit šátek, zavedl volební právo žen, čímž Turecko značně předběhlo Francii a Švýcarsko.
Atatürk je jeho čestné přijaté jméno a znamená "Otec Turků". 

BYRON lord, George Gordon

1846 - 1917

Anglický básník, přední představitel romantismu. Je považován za jednoho z největších evropských básníků. Mezi jeho nejznámější díla patří Childe Haroldova pouť a satirický nedokončený román Don Juan. Jeho dílo poznamenává střet snů a představ s tvrdou realitou.
Lord Byron proslul nejen svým dílem, ale i svým způsobem života, který zahrnovalextravagantní výstřelky, mnoho milostných skandálů, dluhy, rozvod ...
Účastnil se bojů proti Turkům během řecké války o nezávislost, je považován za řeckého národního hrdinu. Jeho blízkým přítelem byl jiný básník, Percy Bysshe Shelly. Dílo Byrona bylo inspirací pro řadu dalších básníků - Puškin, Mácha, E.A.Poe.
"Nechte nám víno a ženy, radost a smích. Kázání a sodovku pak na druhý den ..." 

BREHM Alfred Edmund

1829 - 1884

Německý zoolog a spisovatel, napsal 10-dílnou zoologickou encyklopedii Brehmův život zvířat ("Brehms Tierleben") a stal se tak synonymem pro populárně naučnou zoologickou literaturu. 

BUFFALO Bill

1846 - 1917

Vlastním jménem William Frederick Cody, průzkumný skaut a později plukovník seveřanské kavalerie, držitel vojenské Medaile cti.
Svou přezdívku získal, když uzavřel kontrakt pro zásobování dělníků Kansaské pacifické železnice bizoním masem. Známý se stal svou "Wild West Show", díky níž se stal jednou z barvitých postav Divokého západu. Představoval zanikající svět původních indiánů a kovbojů, vystupoval společně s indiánským náčelníkem Sedícím býkem.
"Každá indiánská vzpoura, o které vím, byla výsledkem porušených slibů a nedodržených smluv ze strany americké vlády". 

COOK James

1728 - 1779

Mimořádně významný angl. mořeplavec a objevitel, jeho plavby a hlavně vydané práce výrazně posunuly znalosti o Zemi. Od třinácti let pracoval jako plavčík na uhelné lodi, později jako kormidelník a kapitán válečného loďstva. Vynikajícím způsobem tehdy zmapoval ústí Řeky Sv.Vavřince.
Podnikl tři několikaleté plavby, zmapoval Nový Zealand, objevil průliv mezi jeho ostrovy (dnes Cookův), objevil řadu ostrovů v jižním Tichomoří.
Na cestách si vedl pečlivé zápisky, které vyšly tiskem. Byl členem Královské společnosti nauk, získal její zlatou medaili. Všech Cookových výprav se zúčastnili významní vědci své doby. Byl zabit na Havajských ostrovech (které také objevil) při konfliktu s domorodci.

DeMILLE Cecil

1881 - 1959

Legendární americký filmový režisér, držitel mnoha ocenění. Byl známý velkolepou nádherou a okázalostí svých výpravných filmů.
Režíroval desítky němých filmů, z nejznámějších jsou však až první barevné dílaDesatero přikázání, nebo Největší show na Zemi, za které dostal Oskara za nejlepší snímek. Jeho zetěm byl Anthony Quin.

ELLINGTON "Duke" Edward Kennedy

1899 - 1974

Vynikající americký jazzový skladatel a pianista, jedna z nejdůležitějších osobností jazzu 20. století.
Řada skvělých muzikantů dala přednost jeho orchestru před sólovou kariérou, Duke psal party přímo pro konkrétní hráče. Orchestr nahrával stovky skladeb, ještě před 2.sv.válkou stačil projet celé USA i Evropu a rozšiřoval tak znalost jazzu po světe.
Svůj "Big band" vedl od roku 1923 až do své smrti v roce 1974.

FERMI Enrico

1901 - 1954

Proslulý italský jaderný fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku (1938), zabýval se výzkumem beta- a gama- záření, podílel se na vývoji prvního jaderného reaktoru a na rozšiřování a prohlubování kvantové teorie.
Jeho práce otevřely cestu ke štěpení uranu, po emigraci do USA se mj. podílel na "Projektu Manhattan". Je po něm pojmenován silně radioaktivní umělý kovový prvek Fm - Fermium s atomovým číslem 100 a také velmi malá jednotka fermi, užívaná v jaderné fyzice. Česky vyšla např. knížka jeho manželky Atomy v rodině.

FLEMING Alexander sir

1881 - 1955

Známý skotský lékař a vědec, objevitel penicilinu a nositel Nobelovy ceny z roku 1945. Penicilin začal vyrábět ve velkém od roku 1941 a pomohl tak zachránit životy spousty vojáků, zraněných ve 2.světové válce. 

GARIBALDI Giuseppe

1807 - 1882

Vůdce italských vlastenců v partyzánské válce proti rakouské a francouzské armádě na území Itálie v letech 1848 - 1851. Úspěšně dobyl Sicílii i Neapol a napomohl vytvořit zárodek italského království. Ještě před tím se účastnil revolučních bojů za nezávislost jihoamerických republik Uruguaye a Brazílie.

GERSHWIN George

1898 - 1837

Vlastním jménem Jacob Gershowitz, americký hudební skladatel. Většinu svých vokálních a scénických děl napsal společně se svým starším bratrem a textařem Irou. Komponoval klasickou hudbu pro Broadway, ale úspěch měla i jeho populární hudba, která se stala součástí amerických zpěvníků.
Jeho skladby jsou často využívány ve filmu i televizi jako jazzové motivy – mnozí z největších zpěváků jako Ella Fitzgeraldová, Frank Sinatra, Billie Holiday nebo Miles Davis je nahráli jako své nejúspěšnější nahrávky.
Skladba Rhapsody in Blue jej zařadila mezi nejznámější skladatele v celé historii Ameriky a dodnes patří k nejhranějším jazzovým skladbám nejen v Americe, ale i celém světě. Gershwin zemřel na mozkový nádor v 39. letech. 

GIDE Andre

1869 - 1951

Francouzský prozaik a dramatik, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1947. V lyrické próze "Pozemské živiny" vyjadřuje myšlenku, že smysly se musí otevřít všemu, co je přirozené, lidský život je sám o sobě dostatečným cílem.
Mezi světovými válkami byl uchvácen představami o komunistické sociální přestavbě světa, ovšem jako uplatňování reformovaných vztahů prvotního křesťanství. Návštěva Sovětského svazu v roce 1936 v něm však zanechala hluboké rozčarování. Jeho blízký přítel byl Oscar Wilde.

GOETHE von, Johann Wolfgang

1749 - 1832

Německý básník, prozaik, dramatik, historik umění a umělecký kritik, právník a politik.
Jeho detailně propracovaná a komplikovaná díla (dramata, verše, romány) jsou považována za tzv. výmarský klasicismus. Nejznámějšími jsou např. Faust, Utrpení mladého Werthera.
Inspirací mu bylo díla Shakespeara, měl přátelský vztah k jinému zednářiFriedrichu Schillerovi a silný vztah k také Čechám - mj. sbíral minerály, které pak věnoval našemu Národnímu muzeu. Za nedostižný kulturní vzor považoval antické Řecko.

GOLDONI Carlo

1707 - 1793

Slavný italský divadelní dramatik, autor libret oper a mnoha komedií, které se hrají dodnes.
Působil jako ředitel divadel v Benátkách i v Janově. Byl jmenován dvorním básníkem francouzského šlechtického rodu Bourbonů s pravidelnou penzí a vychovatelem královských dcer.
Z jeho her: Sluha dvou pánů, Lhář, Poprask na laguně.

HARDY Oliver Norvell

1892 - 1957

Světoznámý americký filmový komik, působil především ve dvojici se Stanem Laurelem.
Opustil svůj domov a později i několik škol, utekl k divadelní společnosti a chtěl uplatnit svůj pěvecký talent. Ještě jako samostatný herec natočil "Ollie" asi 270 krátkometrážních němých filmů, většinou grotesek. Ve filmové dvojici "Laurel & Hardy" pak dalších 106 filmů, němých i zvukových.
Během 2.sv.války podporovali oba herci spojenecké jednotky, pracovali pro United Service Organisation. Kromě desítek grotesek jsou známé jejich filmy Laurel a Hardy v cizinecké legii, L.& H. na moři, nebo L.& H. studují.

HAYDN Josef Franz

1732 - 1809

Rakouský hudební skladatel, vedoucí muž klasického období v hudbě, často označován jako otec symfonie, nebo otec smyčcového kvarteta. V jeho rukou dosáhla především symfonie svého právoplatného postavení. Haydn hledal nové metody vyjádření v rámci přísné klasické struktury skladby, měl výjimečný talent pro melodii a harmonii.
Stal se vedoucím soukromého orchestru knížat Esterházy, nejmocnější rodiny v Maďarsku, mecenášů umění. Setkal se s W.A.Mozartem (také zednářem), z obou skladatelů se stali dobří přátelé. Ve Vídni učil dokonce mladého Beethovena (také zednáře).
Velký úspěch měl i při svém působení v Londýně. Haydn skládal neuvěřitelným tempem, napsal na 2.000 skladeb a na konec rukopisů často připojil slova Laus Deo - "Chvála Bohu" :-)
Byl dobrosrdečný a optimista, měl rád humor, říkalo se mu také "Papá Haydn".

HUMBOLDT Alexander

1769 - 1859

Německý přírodovědec světového významu, spoluzakladatel geografie. Podnikal vědecké výpravy, publikoval řadu prací a udržoval kontakty s dalšími předními světovými vědci.
Již za svého života požíval neuvěřitelně vážnosti, což odráží jeho přízviska "druhý Kolumbus", "kníže vědy", nebo "nový Aristoteles".
Pařížská Akademie věd vydala na jeho počest pamětní mince.

CHAGALL Marc

1887 - 1985

Známý malíř, představitel surrealismu. Narozen v dnešním Bělorusku, účastnil se revoluce v roce 1917, později se ale přestěhoval do Francie a před německou okupací odešel do USA.
Pustil se do rozsáhlých projektů spojených s výzdobou veřejných institucí i náboženských staveb. Jeho dílo je možné zařadit do několika kategorií moderního umění jako kubismus a fauvismus.
Dělal ilustrace k mnoha knihám (Bible, Gogolovy Mrtvé duše, La Fontainovy Bajky), maloval biblické výjevy na okna, nejvíce se proslavil nástěnnými malbami v Metropolitní opeře v New Yorku a v Opeře v Paříži.

CHURCHILL Winston Leonard, sir

1874 - 1965

Britský politik a premiér během 2. sv. války, držitel Nobelovy ceny za literaturu (v 1953 za 6. dílnou historii 2. sv. války).
Prožil kariéru, o jaké se většině lidí ani nezdá, zvítězil v několika válkách a strávil60 let v parlamentu, svým chováním a svými postoji byl jistě příkladem pro tisíce jiných lidí. Účastník Búrské války, ministr vnitra, poté námořnictví (v 37. letech). Během 1.sv.války i v meziválečném období zastával řadu důležitých funkcí, nejznámější je však jeho aktivní role v rámci protiněmecké koalice během druhé sv. války. Přes válečné spojenectví se SSSR se jej vždy snažil udržet dál od střední Evropy (plánoval např. vylodění v Terstu a přes Vídeň a Prahu dobýt Berlín).
I když některá jeho rozhodnutí jsou dodnes považována za kontroverzní, je považován za jednoho z nejvýznamnějších státníků 20. století.
"Nikdy neustupujte, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, v maličkostech ani velkých věcech, o kus ani o kousek, ledaže byste ustoupili cti a dobrému mravu. Nikdy neustupujte před nátlakem, nikdy se nepoddejte zdánlivě zdrcující převaze nepřítele." 

KIPLING Rudyard Joseph

1865 - 1936

Britský spisovatel, novinář a básník, první britský nositel Nobelovy ceny za literaturu (1907)"... s ohledem na pozorovací talent, originální představivost jakož i mužnou sílu ideí a umění kresby ..." (citace z odůvodnění Švédské akademie).
Kipling ukazuje britské impérium ještě v plné síle a velikosti a jako přesvědčený vlastenec a humanista zobrazuje Brity ve vztahu k Indům.
Má talent velkého vypravěče, proslulá je jeho báseň If z roku 1895 (česky "Když..."), ve které Kipling vystihl obraz a ideál mužných vlastností a požadavky na statečného člověka.
Ve své době byl oslavován jako básník, světově však proslul jako autor Knihy džunglí s hrdinou Mauglí. Kromě dalších knih, povídek a sbírek, napsal i Povídky zednářské lóže (česky 1930).

LINDBERG Charles

1902 - 1974

Americký letec (také "Lucky Lindy" nebo "Osamělý orel"), známý prvním sólovým přeletem Atlantského oceánu ve svých 25.letech. Jednomotorovým strojem Spirit of St. Louis to dokázal za 33,5 hodiny. Obdržel francouzský Řád čestné legie, americkou Medaili cti a řadu dalších ocenění.
13. června 1927 se v New Yorku na 5. Avenue konala bombastická přehlídka na jeho počest. Význam jeho letu pro veřejnost byl tak velký, že Lindberghův názor sloužil jako všeobecně uznávaný ve vývoji letectví až do jeho smrti.
Svým činem odstartoval překotný rozvoj leteckého průmyslu a i skeptiky přesvědčil o tom, že leteckou dopravu je třeba začít brát vážně. 

MOZART Wolfgang Amadeus

1756 - 1791

Klasicistní hudební skladatel a klavírní virtuos, jeden z největších hudebních géniů všech dob. Hovořil několika jazyky, miloval karetní hry, měl geniální hudební paměť. V roce 1785 vstoupil do vídeňské zednářské lóže Dobročinnost.
Jeho nejslavnější opery jsou Figarova svatba, nebo Don Giovanni - tato opera vznikala během roku 1787 vysloveně po lobbingu českých zednářů-hudebníků, kteří byli s Mozartem přátelé - např. František Xaver Dušek, Jan Křtitel Kuchař, pražský italský pěvec Pacquale Bondini atd. Obě byly s velkým úspěchem poprvé uvedeny v Praze, čemuž byl Mozart osobně přítomen.
Jeho poslední a nejčastěji hraná opera je Kouzelná flétna, jejíž pohádkový děj je plný zednářských podobenství. Jeho zednářský chorál "Freimaurerkantate" posloužil jako námět pro současnou hymnu Rakouska.

PIKE Albert

1809 - 1891

Brigádní generál Konfederační armády v občanské válce USA.
Ovládal aktivně 16 jazyků, psal básně, byl však také zastáncem tzv. Nového světového pořádku, k jehož naplnění předpověděl 3 světové války, udržoval styky s okultisty.
Jako vlivný zednář (později nejvyššího stupně) pracoval aktivně celých 32 let.

PUŠKIN Alexandr Sergejevič

1799 - 1837

Ruský básník, prozaik a dramatik, zakladatel novodobé ruské literatury, zvláštěromantismu.
Psal i dramata, kritiky, vydával časopis. Nejvýznamnější je však jeho básnická tvorba.
Svými díly inspiroval hudební skladatele (Čajkovskij, Musorgskij).
Jako liberální šlechtic patřil k sympatizantům děkabristického hnutí, zastával však umírněné monarchistické názory.
"Více ceníme povznášející klam, nežli tmu přízemních pravd". 

ROOSEVELT Franklin Delano

1882 - 1945

Americký politik a 32. prezident USA v letech 1933–1945. Zastával svůj úřad nejdéle ze všech amerických prezidentů a byl jediným, který byl zvolen do svého úřadu čtyřikrát. Patří mezi nejdůležitější osobnosti historie 20. století. Absolvent dvou universit, senátor za stát New York. Ve 39.letech onemocněl obrnou a byl upoután na vozík. Během atentátu na něj, zemřel starosta Chicaga s českými kořeny,Antonín Čermák.
V rozhlase pronášel "rozhovory u krbu", kterými si získal důvěru Američanů. Aktivně (jako president USA) se zapojil do bojů proti Německu a Japonsku, účastnil se řady válečných i mírových konferencí, měl velkou zásluhu na dobrých vztazích západních spojenců se Stalinových Ruskem. Zemřel měsíc před koncem 2.sv.války.
"Trocha smělosti má větší cenu než tuna opatrnosti." 

SCHLIEMANN Heinrich Julius

1822 - 1890

Zapsal se nesmazatelně do dějin archeologie objevením zasypané Tróji a později i Mykén. Měl zvláštní nadání na jazyky, kterých se naučil až 25
Byl také velmi úspěšný obchodník, ale když zbohatl, věnoval se již pouze archeologii. Věky zapomenutou Tróju (s tisíci celozlatými předměty) objevil až po své padesátce. O celé historii objevů si vedl deník, který měl na 10.000 stran a byl psán v několika jazycích. 
Jeden z nejpoužívanějších dávných symbolů na vykopávkách, který ještě neměl jméno, pojmenoval jako swastika. 

SWIFT Jonathan

1667 - 1745

Anglický spisovatel, satirik, básník, doktor teologie a anglikánský kněz. V počátcích své kariéry psal politické pamflety, v nichž straní Irsku a kritizuje poměry ve společnosti.
Kromě jiných děl, je autorem slavného fantastického cestopisu Gulliverovy cesty(1726). Alegorická satira přerůstá v sarkastickou vizi bídného konce lidstva, kniha poskytuje mnoho nadčasových podnětů k zamyšlení nad vývojem lidské civilizace. Zajímavé je, že v knize jsou uvedeny podrobnosti o dvou měsících Marsu (Phobos, Deimos), které v té době ještě nikdo neznal.
"Poněvadž tito ministři volně nakládají se všemi úřady, udržují se u moci tím, že podplácejí většinu v senátě nebo v nejvyšší radě; a posléze prostředkem, zvaným omilostnění, pojistí se proti dodatečnému vyúčtování a odejdou z veřejnosti na odpočinek, obtíženi kořistí z celého národa..." 

TWAIN Marc

1835 - 1910

Vlastním jménem Samuel Langhorne Clemens, významný americký spisovatel. Pseudonym převzal jako poctu lodnímu kapitánu Sellersovi, který takto podepisoval své články v časopisech.
Jeho velkým snem bylo stát se kormidelníkem parníku na Mississippi. Po epizodním působení v ozbrojené milici utekl před občanskou válkou na západ. Zde se nějakou dobu věnoval hledání stříbra, ale už v roce 1862 se vrátil k novinářské a spisovatelké práci.
Z jeho bohaté tvorby připomeňme ta nejznámější díla - Dobrodružství Toma Sawyera, Dobrodružství Huckelberryho Finna, Princ a chuďas, Život na Mississippi, Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše, Miliónová bankovka

WASHINGTON George

1732 - 1799

První president USA, velitel koloniálního vojska v boji za nezávislost Spojených států proti Britům, jeden z tvůrců Ústavy USA a zakladatel hlavního města. Je pojmenováno po něm, stejně jako jeden z federálních států.
Prezidentem byl zvolen opakovaně, v jeho vládě byli další dva budoucí prezidentiJohn Adams a Thomas Jefferson (oba také svobodní zednáři).
Jako u většiny opravdu významných leaderů, George Washington se stal velkým především díky osobní disciplíně, pevné morálce a velmi silné víře ve své poslání.
"Pevně věřím, že osobní čest je hodnota, která je stejně významná jak ve veřejné sféře, tak v soukromé." 

WILDE Oscar Fingal

1854 - 1900

Skvělý anglický dramatik, prozaik, básník a esejista irského původu.
Při studiích klasické filologie v Dublinu a na Oxfordu (kde začal psát verše) se seznámil s dekadentními názory, které na něho měly velký vliv. Žil svobodně bez ohledu na konvence viktoriánské Anglie, vědomě šokoval prudérní společnost.
Jako ženatý otec dvou synů navázal v 1891 intimní přátelství s lordem Alfredem "Bosie" Douglasem. Čtyři roky poté byl za homosexualitu odsouzen na 2 roky těžkých nucených prací. Zemřel v bídě v hotelu ve Francii.
Z jeho díla připomeňme Strašidlo cantervillské, Obraz Doriana Graye, nebo divadelní hry Jak je důležité míti Filipa a Ideální manžel