Zednářství v Brně

11.11.2014

První zednář na Moravě?!

Obejdete-li celou stavbu brněnské katedrály sv. Petra a Pavla až k její zadní části, můžete mezi jinými kameny na venkovní stěně presbytáře vidět krásně zachovaný náhrobní kámen mistra zednického cechu, datovaný do roku 1579 s tímto textem:

ANNO DNI 1579 IAR DEN 13 TAG MAY MON IST IN GOT VERSCHIDEN DER ERBAR MAISTER IERGE PENNICZGO EIN STAINMECZE. DEM GOT GENAD.

Léta Páně 1579, 13.dne měsíce května v Pánu skonal ctihodný mistr Jörg Beníčko, kameník. Bůh mu buď milostiv.

Jde o jeden ze zachovalých náhrobních kamenů ze hřbitova, rozkládajícího se kolem katedrály. Zde se pohřbívalo až do roku 1629, poté byl hřbitov zrušen a na jeho místě byla postavena biskupská rezidence. Tento zachovalý náhrobník byl při poslední rekonstrukci kostela počátkem 20.století a byl (i s jinými) vsazen do opěrných pilířů katedrály. Je to vzácný a krásný důkaz toho, z jakých kořenů vyrůstá symbolika svobodného zednářství, které se v Brně oficiálně rozvinulo až o dvěstě let později.